COVID - 19  یا کرونا ویروس ممکن است بر روی شهر ها برای سال ها تاثیر بگذارد. بیماری همه گیر کرونا دو واقعیت غیر قابل اجتناب را در مورد واقعیت جدید ما آشکار میکند. ما بیشتر از همیشه به هم متصل هستیم و شهر ها در خط مقدم این بحران و هر بحران جهانیمشابه در آینده قرار خواهند گرفت.

اما شهر ها نه تنها در خط مقدم واکنش به بیماری همه گیر جهانی قرار دارند بلکه به احتمال زیاد شاهد تغییرات پایدار از آن، از شکل فیریکی آن هابه ساختار اقتصادی و اجتماعی هستند.

برنامه ریزی شهری هزاران سال است که توسط بیماری عفونی شکل میگیرد. همانطور که دولت ها، پزشک ها و جوامع برای تسطیح منحنی کار میکنند احتمال دارد برخی سیاست ها و تغییرات رفتاری بر نحوه زندگی ما در شهر ها برای سال ها تاثیر بگذارد.

استانبول یک ناوگان بهداشتی خودروهای برقی و صدها تن از پرسنل را  برای بازسازی مکان های عمومی و شهری مستقر کرده است. این ناوگان مسئول پاکسازی  فضاهای عمومی مانند کتابخانه ها، فضاهای کاری ، مراکز فرهنگی  ، امکانات معلولین و مکان های عبادت است.

استانبول همچنین پروتکل های تمیز کردن روتین خود را در سیستم حمل و نقل عمومی پراکنده خود افزایش داده است که در بیش از 40 ایستگاه حمل و نقل سریع نصب شده اند.

در سوییس ، برخی از اتوبوس ها رانندگان را با موانع موقتی از مسافران جدا کرده اند.در هر دو قاره اروپا و چین اپراتور های اتوبوس با استفاده از نشانه های کف برای نشان دادن فاصله ایمن بین سواران شورع کرده اند.