با وقوع انقلاب ارتباطات و فناوری اطلاعات در دهه‏های اخیر تغییرات عظیمی در شهر‏ها به تبع آن در زندگی انسان‏ها رخ داده است. یکی از این موضوعات که حیات شهر را با ابعاد جدیدی مواجه ساخته است، پدیده شهر الکترونیک است.

امروزه شهر الکترونیک به عنوان یکی از خاستگاه‏های مدیران شهری و شهروندان در استفاده از خدمات شهری به شهروندان واقعیتی غیر قابل انکار است. برهمین اساس شهرداری الکترونیکی فعالیت خود را با ارائه ابتدایی‏ترین خدمات بر روی شبکه اینترنت و از طریق طراحی وبسایت‏های طراحی شده آغاز میکند. 

 

امروزه فناوری اطلاعات به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه در جهان امروز مطرح شده و دستاورد های ناشی از آن به گونه های مختلف در زندگی مردم تاثیر گزار بوده است (کیانی، 1390).

شهر الكترونيك يكي از خاستگاههاي مديران شهري و شهروندان در عرضه كردن و مورد استفاده قرار دادن خدمات شهري است (حضرتی لیلان، 1389). شهر الکترونیک نه به بزرگی دنیای الکترونیکی و کشور الکترونیکی و نه به کوچکی دانشگاه یا کتابخانه الکترونیک، بلکه مجموعه مناسبی برای برنامه ریزی استفاده جامعه از فن آوردی اطلاعات به منظور بهره برداری آحاد جامعه است (حاتمی نسب،‏1390).

شهر الکترونیک از طریق خرید الکترونیک، خدمات الکترونیک، ارتباط الکترونیک، آموزش الکترونیک، بانکداری الکترونیک، دورکاری الکترونیک و تفریح الکترونیک بر کاربری های مختلف شهر تأثیر می گذارد (پور محمدی و دیگران، 1392).  در جوامع كنوني عواملي نظير افزايش فقر و بي عدالتي اجتماعي و اقتصادي، افزايش جمعيت، افزايش شهرنشيني، مشكلات عديده اي را گريبانگير شهروندان و مديران شهري براي اداره و مديريت شهرها نموده است (هادیلی، 1389).